Informacje organizacyjne dla Wystawców

Godziny montażu stoisk:

Hala 1:
30.01.2017 (poniedziałek) od 8.00 – 22.00
31.01.2017 (wtorek) od 6.00 – 24.00

Hala 4:
31.01.2017 (wtorek) od 6.00 – 24.00
Inny termin budowy stoisk musi być uzgodniony z Organizatorem i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Zajmowanie stoisk przez wystawców i aranżacja możliwa jest 31 stycznia 2017 od godziny 14.00.

Rozbiórka stoisk możliwa jest wyłącznie po zakończeniu Targów, tj. dnia 2 lutego 2017 r. w godzinach: 17.00-24.00 r.
Wystawcy zobowiązani są do usunięcia z terenu Targów wszelkich eksponatów w ww. terminie.


Wystawcy, którzy podczas targów MTAS będą prezentować maszyny, urządzenia posiadające silniki spalinowe zobowiązani są do zastosowania się do poniższych przepisów, zgodnie z wytycznymi Regulaminu Expo XXI:

„3. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE (Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla EXPO XXI)
3.4. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach jedynie po spełnieniu następujących warunków:
3.4.1. zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali;
3.4.2. zbiornik paliwa musi być zamknięty;
3.4.3. akumulator musi być na trwałe odłączony.”


Prosimy również o zdemontowanie na czas targów wszelkich butli gazowych zainstalowanych w eksponowanych maszynach i urządzeniach. Odpowiednie służby na miejscu będą to sprawdzały.


Godziny montażu stoisk:

Hala 1:
30.01.2017 (poniedziałek) od 8.00 – 22.00
31.01.2017 (wtorek) od 6.00 – 24.00
Hala 4:
31.01.2017 (wtorek) od 6.00 – 24.00
Inny termin budowy stoisk musi być uzgodniony z Organizatorem i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.


Zgodnie z regulaminem targów MTAS FruitPRO 2017: w przypadku zabudowy własnej Wystawca jest zobowiązany do usunięcia taśmy montażowej z posadzki. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości 35 zł netto za mb nie usuniętej taśmy. Aby uniknąć tych kosztów, proponujemy zakup specjalistycznej taśmy (łatwej do usunięcia) w Biurze Targowym podczas dni montażowych (30-31 stycznia).


Karty parkingowe i identyfikatory dla Wystawców będą wydawane w Biurze Targowym zlokalizowanym na terenie hali Expo w dniach 31.01.2017 oraz 1.02.2017. Po przyjeździe na teren Targów proszę zgłosić się do Biura w celu odebrania wyżej wymienionych rzeczy.


Przypominamy, że Regulaminy: Targów MTAS oraz Expo XXI są zamieszczone na stronie:

http://www.mtas.pl/do-pobrania.php i prosimy o zapoznanie się z nimi celem sprawnej organizacji Targów MTAS.

 

 

 

Warszawskie Centrum EXPO XXI ul. I. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Kontakt z biurem targowym
Operatorem targowym MTAS-FruitPRO 2017,
prowadzącym Biuro Targowe jest LEAF MEDIA

Kontakt: Edyta Jaroniewska,
tel.: 600 489 552,
adres e-mail: biuro(at)mtas.pl